Tettsted med 2361 innbyggere

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Ifølge Statistisk sentralbyrå hadde dette tettstedet 2361 innbyggere pr. 1. januar 2020. Antallet er 65 flere, enn da kommunen hadde samme navn som tettstedet fram til 1. januar 1964. For 56 år siden var det kommunesammenslåing, og den nye kommunen fikk et annet navn enn tettstedet. Det kan også nevnes at tettstedet er møtepunktet for to ulike jernbanestrekninger. Tettstedets kirke er fra 1817, og er rød i stedet for hvit slik mange trekirker er.