Jim-André har funnet 500 arter sopp i Melhus

I samlinga si har han de beste gourmet-soppene, og én av Norges giftigste.
Nyheter

For Jim-André Stene er sopp både hobby og yrke. I høstsesongen har han flere ansatte som plukker sopp for seg. Han er også instruktør på soppkurs, og sensor når andre soppinteresserte skal avlegge kyndighetsprøve. De må bevise at de kan kjenne igjen 150 ulike sopper. Derfor må han ut på sanking til samlinga si, både spiselige og giftige.