Ingen kan stenge deg ute fra naturen

Når noen forsøker å ta betalt for bruk av natur eller setter opp ulovlige stengsler er det en trussel mot allemannsretten.

Overnatting ute i telt eller hengekøye har blitt populært blant unge denne sommeren.  Foto: Eivind Haugstad Kleiven

Nyheter

Allemannsretten har i flere tiår vært en bærebjelke i norsk friluftsliv. I utlandet kan skogen stenges ved et visst tidspunkt hver kveld, og overnatting ute er forbudt. Slik er det ikke i Norge.

Nå viser undersøkelser at allemannsretten blir stadig bedre kjent. Særlig blant ungdom er forståelsen økt.

Ni av ti kjenner loven

Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmark i Norge. Nå viser en nasjonal undersøkelse gjennomført av Ipsos at 90 prosent av alle nordmenn har hørt om allemannsretten.

Blant de mellom 15 og 24 år har kjennskapen til allemannsretten virkelig skutt i været. For to år siden hadde bare 65 prosent i denne aldersgruppen hørt om allemannsretten. I dag er den kjent av 82 prosent.

Dette er svært godt nytt, mener fellesorganisasjonen Norsk Friluftsliv.

– Hvis vi skal bevare friluftslivet slik vi kjenner det, er det viktig at de som vokser opp i dag også har et forhold til allemannsretten. Den er en viktig forutsetning for at naturen skal fortsette å være tilgjengelig for alle, sier Siri Meland, fungerende generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

Flere ut på tur

Hun er ikke i tvil om at den økte kunnskapen skyldes den viktige rollen friluftslivet har fått for nordmenn under pandemien.

– Spesielt årets sommerferie der mange tok turen ut i norsk natur har bidratt til å sette temaet på dagsorden. Dette kommer i tillegg til den sterke friluftslivstrenden vi har vært vitne til de siste årene, sier Meland i en pressemelding.

Sjøl om allemannsretten bygger på en lang tradisjon i Norge, er den stadig under press, understreker Meland.

– Hver gang noen forsøker å ta betalt for bruk av natur, setter opp ulovlige stengsler eller bygger ned natur som skal være åpen for alle, er det en trussel mot allemannsretten. Det er derfor viktig at vi fortsetter å lære dagens barn og unge om den, sier hun.

Rettigheter med ansvar

Allemannsretten gir alle rett til å ferdes, oppholde seg i og høste av naturen, uavhengig av hvem som er grunneier. Loven er gitt under ansvar, ved at den som ferdes i naturen forlater den slik man fant den, og viser hensyn til andre mennesker, landbruket og dyre- og fuglelivet. Du har rett til å telte 150 meter fra bebodde hus og hytter, i inntil to døgn. På høgfjellet og fjernt fra bebyggelse gjelder ingen tidsbegrensning, så lenge det blir tatt nødvendige hensyn.

Dette skriver Norsk Friluftsliv om allemannsretten.


Melhus speidergruppe har så stor pågang at det er venteliste

Mange vil ut i naturen nå i koronatida, og det merkes hos Melhus speidergruppe.Bålforbudet opphevet

Nå kan mange igjen se fram til lange høstkvelder rundt bålet.Turstier i Vassfjellet og andre steder i Melhus ser ut som svinestier

Sjekk hva politikerne i Melhus svarer!

Friluftslivet er mer populært enn noen gang, turstiene slites ned og naturen ødelegges. Hva har politikerne tenkt å gjøre med det?