- Trygg på at trafikkavviklinga er god

Nye Veier mener at det nærmest er umulig å være så uheldig å komme i feil kjøreretning slik to bilister har gjort, og vil ikke sette inn ekstra tiltak.

Rundkjøringa er sør for Melhuskrysset.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Torsdag kveld meldte politiet at to bilister kjørte i feil kjøreretning på E6 fra Melhus og retning nordover. Bilistene ble til slutt stoppet av politiet i Storlersbakkan. De skal ha kjørt i høy hastighet.