En stor satsing på 10 millioner

Digital fjøsdrift

Per Ove Eggen på Lundamo måtte tenke seg godt om hvordan det skulle drives videre da han tok over hjemgården.

Når melka er ført over til tanken sjekker Per Ove Eggen at den er ok, noe også sjåføren fra Tine Meieri også gjør før den overføres til tankbilen for å kjøres til meiriet i Trondheim.  Foto: Tor Arne Granmo

Nyheter

Planene om å drive melkeproduksjonen det gamle fjøset ble snarlig forkastet, det ville bli altfor dyrt og restaurere det for videre drift. Det ble besøk til noen som allerede hadde satt opp et tilsvarende fjøs han har nå og selv om det ville bli en stor investering og en langsiktig drift, kom han raskt til at det var riktig å bygge et slikt fjøs på hjemgården.