- Skjønner ikke kommunestyret i Midtre Gauldal dette?

Ottar Enlid bor på Soknedal bo- og dagsenter, og han ber politikerne tenke over hvorfor eldre folk flytter hjemmefra.

Her ser vi Soknedal bo- og dagsenter. Beboer Ottar Enlid oppfordrer til at man beholder bo- og dagsentrene slik de er i Soknedal og på Singsås i dag.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

I avisen tirsdag 13. oktober kunne man lese at når heldøgns helse- og omsorgstjenester kun vil bli tilbudt på Støren, betyr det at det ved bo- og dagsentrene ikke lenger vil være fast bemanning. I Soknedal, Budal og Singsås skal det være omsorgsboliger i det som er dagens bo- og dagsentre, for personer som kan klare seg selv. Dette vil si den samme ordningen som Budal har i dag. Helsetjenester og hjemmehjelpstjenester vil bli tilbudt som i dag av hjemmesykepleien og hjemmehjelpstjenesten. I tillegg skal det være et aktivitetstilbud for beboerne.