Jobber med siktrydding i Midtre Gauldal

- Vi startet 7. oktober, og planen er å være ferdig i løpet av den første uka i november, sier utførende entreprenør Morten Lien.

Utøvende entreprenør Morten Lien forteller om siktryddingen.  Foto: John Lerli, arkivfoto

Nyheter

- Siktryddingen startet ved rasteplassen ovenfor Singsås sentrum, og så går det opp til grensen til Holtålen kommune, opplyser Lien.