Koronaen koster fortsatt Melhus mange millioner kroner

Den statlige kompensasjonen for koronautgifter dekker fortsatt ikke tapet Melhus kommune har.

Hilde Aunvåg er økonomisjef i Melhus kommune.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Økonomisjef Hilde Aunvåg advarte allerede i vår om at koronakrisen ville påføre Melhus kommune store utgifter. Siden er det kommet statlig kompensasjon, men den har ikke dekket alle utgiftene kommunen har hatt.