Dømt for kattemishandling

Over 40 katter som mannen hadde, er døde. Tingretten har dømt mannen til fengselsstraff og han får heller ikke ha dyr med det første.

Sør-Trøndelag tingrett er i Trondheim tinghus.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Sør-Trøndelag tingrett har dømt en mann i 60-årene for brudd på dyrevelferdsloven, og dommen er på seks måneders fengsel. Fire av månedene er gjort betinget. Han får heller ikke ha dyr de kommende fem år, og han må betale 4000 kroner i saksomkostninger. Forsvareren mente det fikk holde med samfunnsstraff eller en betinget reaksjon, men retten mener lovbruddet er grovt.