- Vi kan ikke fortsette å kalle Håkkådalen for Haukådalen

Stedsnavn i Midtre Gauldal er en het potet.

Håkkådalen i Soknedal har mange hytter og gamle setrer. Her er Søstuvollen Solberg.  Foto: Privat

Nyheter

Alle veger i kommunen skal få sitt eget navn. Fredag 9. oktober går høringsfristen for fjerde og siste runde ut. 40 vegnavn skal i denne runden bli stadfestet av navnekomiteen, og det vil skje på et møte før jul. De har siste ord i saken om nye navn.