Flyttet et helt tømmerhus

Huset sto i veien for ny E6 i Soknedal, men slapp å bli revet.
Nyheter

- Det gamle huset til Vagnild-familien i Soknedal stod dessverre i veien for den nye E6-en som skal bygges mellom Ulsberg og Vindåsliene. Vanligvis ville dette huset blitt revet, med kompensasjon til huseier. Men i forhandlingene med husets eier, Tormod Vagnild, kom ideen: hvorfor flytter vi ikke bare hele huset, forteller Nye Veier på sin nettside.