Disse skal brøyte Midtre Gauldal i vinter

Nå er det klart hvem som vant anbudskonkurransene på vintervedlikehold av kommunale veier og plasser.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Trønderbladets fotoarkiv

Nyheter

Her er oversikten over entreprenørene på de ulike brøyterodene i Midtre Gauldal kommune: