Nå blir det slutt på tissing i buskene og forsøpling

Knut Ove Børseth eier "autorasten" på Ler, og forteller at han har funnet en løsning for de trengende.

Dette stedet ligger ved E6 på Ler.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Over lang tid har folk klaget over at det ikke ser bra ut i buskene rundt "autorasten" på Ler, og folk har etterlyst et bedre opplegg for dem som har et nødvendig ærend.