Tre søker om fritak fra melhuspolitikken

Kommunestyret skal behandle to søknader om helt fritak og én om forlenget permisjon.

Ronny Kjøsen. Arkivbilde 

Nyheter

Tirsdag er det kommunestyremøte, og på sakslista står blant annet to saker om fritak fra politisk arbeid.