Fraråder salg av brennevin ved E6

Et pizzautsalg på Ler ønsker å servere sterke drikker.

Autorasten på Ler. Her er det salg av pizza og drivstoff, og området benyttes også som rasteplass.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Lundamo Pizzeria avdeling Ler har søkt om skjenkebevilling for alkoholholdig drikk gruppe 3. Dette tilsvarer brennevin. Søknaden kommer opp i Melhus kommunestyre på tirsdag.