Flere fikk bruksforbud og overlastgebyr

Nyheter

Torsdagens kontroll på Sandmoen for tyngre kjøretøy resulterte i to bruksforbud og to overlastgebyr ifølge rapporten fra Statens vegvesen.

44 tunge kjøretøy var innom kontrollen og 19 ble kontrollert. To vogntog fikk bruksforbud på grunn av dårlig lastsikring og manglende ADR-merking, mens to vogntog fikk overlastgebyr og måtte laste om til riktig vekt før videre kjøring.