Munnhuggeri om skilting på E6

Bilister kjørte feil på Søberg, og det endte i en krangel med veibygger.

Skilt ved Melhusvegen på Søberg.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Tirsdag klokka 23.39 fikk politiet meldng om støy i anleggsområdet for E6-bygginga og da på Søberg.

- Det har vært litt munnhuggeri mellom en bilist og en ansatt om for dårlig skilting. Fem biler hadde kjørt feil. Ifølge meldinga hadde bilister kjørt av feil og så måtte det rygges, sier seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.

Ustad forteller at Vegtrafikksenralen ble varslet, og at det ble gitt pålegg om å skilte bedre.

- Ingen har interesse av å kjøre inn i et anleggsområde. Hivs folk kjører feil, må det ordnes med riktig skilting, sier Ustad.

Denne uka er E6 på deler av strekninga mellom Melhus sentrum og Kvål stengt på grunn av anleggsarbeid, og bilister må da kjøre Melhusvegen (gamle E6). Nye Veier har bygd flere midlertidige rundkjøringer, og folk har klaget på at fartsnivået er for høyt.


Nattarbeid på E6 - stenger veien

Denne uka blir det nattestenging på E6 flere steder i Melhus.

 

Trønderbladet har tidilgere mottatt henvendelse fra leser om at bilister kjører feil, og at det blant annet gjelder avkjøringa til Melhus der folk har havnet i Melhus sentrum i stedet på E6.


Dårlig skilting på E6 - flere vogntog tok av i retning Hølonda

Nye Veier kjører på! Raskere - billigere - bedre.Nye Veier forklarer hvorfor E6 ble så svingete

Midlertidig E6 ved Hofstad næringspark er blitt påfallende kronglete.

 

Syklist frykter ulykker i anleggsområder på E6

Knut Atle Stene Andersen tar helst sykkelen når han skal på jobben, men frykter for sikkerheten.