Mange velger konfirmasjon i kirka

Blant neste års konfirmantkull i Midtre Gauldal er oppslutninga 107 prosent.
Nyheter

Samtlige ungdommer i Midtre Gauldal som fyller 15 i år og er kirkemedlemmer velger konfirmasjon i kirka. Neste år er andelen 107 prosent.