Godtar uttak av vann fra Melhus til snøproduksjon

Melhus formannskap er positiv til at et tjern i Melhus benyttes av Vassfjellet vinterpark, men stiller en del vilkår.

Ulvtønna sett fra sørvest. Bildet er fra NVEs konsekvensutredning, som blant annet vurderer konsekvensene innenfor temaet biologisk mangfold ved oppdemming og uttak av vann fra Ulvtjønna på Vassfjellet i Melhus kommune. Vassfjellet Vinterpark ønsker å etablere vannuttak i Ulvtjønna for produksjon av snø i forbindelse med skianlegget. For å oppnå tilfredsstillende magasinkapasitet er det planlagt å regulere Ulvtjønna 1 meter, 20 cm ned og 80 cm opp fra dagens nivå.  

Nyheter

Vassfjellet vinterpark ønsker slik Trønderbladet tidligere har omtalt, at det hentes vann i Ulvtjønna i Melhus for å gi mer stabile snøforhold. Vannet skal brukes til snøproduksjon, og Vassfjellet vinterpark ønsker å få en lengre sesong og en snøgaranti.