Vedtok tvangskjøp om forhandlinger ikke fører fram

Beboere på Kuhaugen i Melhus har nektet å godta tilbudet de har fått, og formannskapet åpner for ekspropriasjon.

Boligområdet Kuhaugen ble delt i to da nåværende E6 ble bygd. Den nedre delen kalles nå Lenamælen. Bildet viser øvre del som beholdt navnet Kuhaugen. Veien innover boligfeltet går langs støygjerdet (skjult bak vegetasjonen t.h.).  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Ekspropriasjon er noe melhuspolitikerne svært sjelden vedtar å iverksette, men tirsdag vedtok Melhus formannskap å iverksette ekspropriasjon (tvangskjøp) om forhandlingene om erstatning ikke fører fram.