Slik kan den nye Lysgården bli seende ut

Forutsatt bygging av Lysgård, viser en samlet vurdering at den beste løsningen vil være å oppføre et nytt bygg for Lysgården i Engan leir.
Nyheter

Det vedtok formannskapet i Midtre Gauldal torsdag 10. september.