Disse næringsaktørene får koronastøtte i Midtre Gauldal

Midtre Gauldal kommune får 987.609 kroner i ekstraordinære tilskuddsmidler, som skal gis til næringsaktører. Formannskapet har vedtatt hvordan midlene fordeles.

Arkivfoto av formannskapet i Midtre Gauldal.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Midtre Gauldal kommune fikk altså i Fylkesutvalget i Trøndelag Fylkeskommune bevilget ekstraordinære tilskuddsmidler til kommunalt næringsfond. Totalt er det mottatt 15 søknader med et samlet søkebeløp på 3,2 millioner, og beløpet på 987.609 kroner fordeles på følgende måte: