Uklart om det er et nytt smittetilfelle i Melhus

Nyheter

Melhus kommune har stor pågang av folk som vil bli testet for viruset covid-19, og pr. mandag var 1732 testet i Melhus. Det utgjør mer enn 10 prosent av befolkninga i Melhus. Nesten 50 ble testet i dag mandag ifølge Melhus kommunes oversikt. Samtidig opplyser kommunen at det ikke skjer testing i kommunen på lørdager og søndager.

Det er registrert fem smittetilfeller i Melhus, og det er som tidligere omtalt, et lavt antall sammelignet med andre kommuner. Trondheim som har 10 ganger større befolkning, har til sammenligning over 400 påviste virustilfeller. Melhus kommune oppgir fire tilfeller, mens VG oppgir fem. Rådmann Katrine Lereggen og enhetsleder Monica Brækken sier til Trønderbladet at kommunen har registert fire smittetilfeller, men at de undersøker om det foreligger melding om et femte tilfelle.

- Vi har nå undersøkt med laboratoriet i Trondheim, og der er det registrert fire tilfeller for Melhus. Det kan være at det er en feilkilde eller at det er et tall fra et annet laboratorium. Men også private aktører får analysert prøver hos laboriatoriet i Trondheim, sier Lereggen.

Pågangen til testteamet og koronatelefonen økte kraftig etter at det ble påvist et nytt smittetilfelle i Melhus og det ble åpnet for at en kan be om testing uten å gå veien om fastlegen. Kommunen opplyser at det er gratis å få koronatest, men at en må bestille time via koronatelefonen først. Testinga skjer i Lenavegen i Melhus sentrum.