- Folk har for lite respekt for fartsgrensene

Politiet er forundret over at det tas råkjørere helg etter helg på E6 når politiet har varslet at det blir hyppige kontroller.

Illustrasjonsfoto fra UP-kontroll ved Brekktunnelen.  Foto: Utrykningspolitiet

Nyheter

- Vi ser at det helg etter helg blir tatt folk som ikke overholder fartsgrensene. Det er forskjell på å kjøre 10 km/t fort enn å kjøre så ekstremt fort som 224 km/t, ser seksjonsleder Ole Petter Ustad i Gauldal politistasjonsdistrikt.