Vil se på gangfelt og bussholdeplass ved avkjørsel til Kjørkvollveien

Midtre Gauldal kommune ser behov for tiltak på fylkesveg 30 ved avkjørselen til Kjørkvollveien på Støren.

Illustrasjonsfoto.  Foto: Simen Meisdal

Nyheter

Bussholdeplassen på østsiden av fylkesveg 30 er midt i gangfeltet som krysser fylkesvegen. Dette kan skape trafikkfarlige situasjoner når fotgjengere benytter gangfelt når det står buss på holdeplassen. Dette kommer frem i møteprotokollen fra formannskapsmøtet, som fant sted torsdag 10. september.