Må rive denne ganske nylig bygde brua

Brua er bare noen år gammel, men vil ikke tåle 110-sone.

Svebrua er bare fem år gammel, men passer ikke inn i Nye Veiers planer om å få ei veilinje tilpasset 110-sone.   Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Svebrua over E6 på Hovin ble ferdig i 2015, og kan bli revet etter bare noen års bruk. Den er bygd av Statens vegvesen, og vekket stor oppmerksomhet fordi brua lenge ble stående uten fullføring - noe vegvesenet forklarte med at anbudet var delt i to.