- Se på mulighet for løsmassedeponi på Garli

Formannskapet i Midtre Gauldal har vedtatt å fastsette planprogrammet for detaljreguleringen av E6-strekningen Skogheim – Fossum.
Nyheter

Men – ikke uten endringer. I formannskapet 10. september ble det blant annet vedtatt at registreringer for vår- og høsttrekk for vilt må oppdateres.