Fylkesvei tvers gjennom tettstedet

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Dette tettstedet har en fylkesvei i sin midte, og denne fylkesveien har det kommet ønske om å få utbedret. Foreløpig står veien ikke øverst på prioriteringslista, men det kan det bli en endring på. Her ved tettstedet har for øvrig Utrykningspolitiet ofte hatt kontroller ettersom noen bilister har det litt for travelt når de har kjørt forbi. Det kan også nevnes at tettstedet har hatt en rekke virksomheter som fabrikk og butikk. Like ved renner ei landskjent lakseelv.