Her er finner du navnene!

Flå-konfirmanter i Horg kirke

Flå kirke er for liten til å samle familiene, og derfor foregår konfirmasjonen i Horg kirke søndag 13. september.

Her er fjorårets konfirmanter i Flå kirke, 19. mai 2019: 1. rekke fra venstre Sandra Eggen, Isabell Aileèn Eidsmo Rødli, prestevikar Jan Tore Vespestad, Vilde Ler, Tuva Reitan Skjetne, Aurora Margrethe Norås Simonsen. 2. rekke fra venstre Natalie Bellingmo, Victoria Ljøkjell, Hanne Lauritzen, Mia Bolland Samdahl, Heidi Gravråk Eggen, Maren Ler-Røe, Marius Stordal Indset, Markus Rylandsholm. 3. rekke f.v.: Emil Helgemo, Egil Andre F. Bolland, Niklas Langland, Odd Ivar Mosand, Mats Ler, Jørgen Holte, Henrik Yttergård-Strand, Even Theodor Birkeland, Kasper Larsen. Thea Sørensen var ikke til stede da bildet ble tatt.   Foto: Fotograf Eidsmo

Nyheter

Horg kirke 13. september 2020

Andreas Almås Brudal