Skal bygge flere omsorgsboliger i Budal

Midtre Gauldal kommune er i gang med planene for to nye omsorgsboliger hos Budal bo- og dagsenter.

Arkivfoto av Budal bo- og dagsenter.  Foto: Marthe Eid

Nyheter

- Det er snakk om at et areal inne i eksisterende bygg som skal bygges om til to leiligheter. Arealet var opprinnelig en helsestasjon, sier Tore Lilleaker, som er avdelingsingeniør for bygg og eiendom i Midtre Gauldal kommune.