Snart bompengeinnkreving i Soknedal likevel

Vegamot måtte utsette bompengeinnkrevinga på E6 på ubestemt tid som følge av koronaviruset, men nå er den humpen overvunnet.

Statens vegvesen har bygd den drøyt seks kilometer lange E6-strekninga som går forbi Soknedal sentrum. Onsdag 8. juli kunne bilistene ta i bruk den nye strekninga og deriblant tunnelen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Koronaviruset covid-19 førte til at bompengeinnkrevinga på E6 i Soknedal ble utsatt på ubestemt tid. Vegamot hadde opprinnelig bebudet at innkrevinga skulle starte 9. juli. Ny E6 i Soknedal var ferdig i juni, og siden har tusenvis kjørt på den nye og flotte veien.