Forsinket avklaring av areal for nye skytebaner

Rådmannen mener det er viktig å få innspill fra idretten når anleggsplanen skal utformes.

Geir Midttømme (Ap) tok allerede i valgkampen opp situasjonen for skytebanene. Her er han ved skytebanen på Sjetnmyra. Bildet er tatt da Trønderbladet skrev om at Midttømme etterlyste en plan for skyteanlegg.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Melhus kommunestyre hadde bedt rådmannen komme tilbake med en plan for hvordan arealet for skytebaner i kommunen og med konkrete forslag til nytt areal for skytebaner. Planen skulle ifølge kommunestyrevedtaket, legges fram av rådmannen i løpet av første halvår i år. Det var Geir Midttømme (Ap) som i en interpellasjon 19. november i fjor, tok opp situasjonen for skyteanlegg rundt om i Melhus.