Nye Veier forklarer hvorfor E6 ble så svingete

Midlertidig E6 ved Hofstad næringspark er blitt påfallende kronglete.

Nederst i bakken ser en den nye rundkjøringa ved Søberg, og helt i bakgrunnen Melhus kirke. Til høyre er Hofstadtunnelen som skal utvides.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

En leser reiser spørsmålet om hvorfor det ikke var mulig for Nye Veier å lage en rettstrekning i bakken mellom Søberg og Hofstad næringspark. Denne veistrekninga er midlertidig E6, og tusenvis av kjøretøy passerer daglig der. I rushtida blir det ofte saktegående kø.

Prosjektleder Petter Klungsøyr Angelsen i Nye Veier forklarer at det er to årsaker til at det måtte bli en sving i bakken.

- Vi må ha fartsreduksjon i bakken, og så må vi ha nok plass til ny tunnel på Hofstad. Det kommer ei stor byggegrop, og vi må ha nok plass til den, sier Angelsen.

I ettertid opplyser Angelsen at hensynet til bevaring av Hofstadkjela, også er et moment.

Nye Veier skal breddeutvide E6 mellom Melhuskrysset og Skjerdingstad, og det innebærer at Hofstadtunnelen skal få nytt tunnelløp. Fra Skjerdingstad til sør for Kvål sentrum kommer det ny E6-linje. Skjerdingstad bru må rives fordi den er for smal.


Ny trafikkomlegging på E6

Denne gangen er det viktig at det ikke går i surr på Søberg.

 

Den nye rundkjøringa ved Søberg har ført til at boligområdet på Søberg slipper mye gjennomgangstrafikk.


Farlig rundkjøring på Søberg

- Jeg har to ganger i senere tid vært nær ved å kollidere i rundkjøringa på Søberg, forteller Kjell Hovin.

 

Jeg opplever ofte at bilser suser gjennom uten å slakke på farten

Jeg opplever ofte at trafikken foran meg knapt slakker på farten og bare suser gjennom uten blinklys.Frykter at Melhus blir forbikjørt

Når ny E6 gjennom Melhus kommer, må det være tydelig skilting av hva stedet har å by på ifølge Melhus Arbeiderparti.