Gjenåpner testklinikken og koronatelefonen etter økt pågang

Melhus kommune har tatt i brukt testteamet og gjenåpner koronatelefonen igjen.

Testteamet ser ut som romkrigere, og ter seg litt spøkefullt da de skulle vise seg fram for pressen tidligere i år. F.v. Veronica Nilsen, Renate Nervik-Raba og Sissel Wahl. Alle tre er helsesykepleiere. Nå er det igjen mulig å teste seg hos kommunen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Mandag gjenåpnet Melhus kommune muligheten for å bli testet for kornoaviruset covid-19 hos det kommunale testtemaet. Tidligere i sommer ble luftveisklinikken stengt fordi det var så liten pågang. Melhus har svært lavt smittetall sammenlignet med andre kommuner, og kommunen merket at legevakta i Trondheim eller de lokale legesentrene tok seg av de henvendelsene som kom inn. Koronatelefonen ble også slått av.