Krangler med NVE om deponi

Alt lå til rette for et deponi i Reitdalen i Melhus. Nå blir det nye runder med NVE.

Torsdag 30. juli holdt SG Entreprenør og Ramlo Grustak befaring med politikerne Stine Estenstad, Margunn Ebbesen og Guro Angell Gimse.  Foto: John Lerli

Nyheter

Gaula er et vernet vassdrag, og et framtidig deponi for jord og stein ved Udduvoll har vakt uro hos NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat). Dette til tross for at avstanden til elva er over 400 meter.