Ikke A, ikke B, men ....

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Bygget i forgrunnen er kjent for de mange som har gått på eller går på skole i området. Der er det tre skoler, og for noen varer skolekarrieren i området mens de er i alderen 5-19 år. Inne i bygget i forgrunnen er det ikke vanlige klasserom, og bygget benyttes helst til fysisk aktivitet enn i sal eller i basseng. Salen benyttes også til ulike samlinger og når korpset møtes. Bygget har ikke et eget navn, men benevnes med en bokstav. Vi er på jakt etter navnet på tettstedet dette bygget står i, og vi godtar både navnet akkurat der bygget står og navnet på det store tettstedet.