Kastet fra seg søpla hos Støren barnehage

- Vår sortering, som vi prøver å lære ungene, er forgjeves.

Mye forskjellig er blitt fylt i containerne mens barnehagen har holdt stengt.  Foto: privat

Nyheter

Støren barnehage har åpnet etter to uker feriestengt, for å oppdage at alle avfallscontainerne utenfor barnehagen er fulle.