Stadig flere veier

Ser du hvor dette er?
Nyheter

Tettstedet i det fjerne preges i likhet med boligområdet i forkant, med mye veibygging for tida. Nye Veier foretar breddeutvidelse av E6, og lager ny E6 på deler av strekninga. Veibygging fører til at det er behov for andre veier enten det er varige eller midlertidige utgaver, og så skal det bygges E6-ramper. Boligområdet i forgrunnen ligger sør for tettstedet vi skal fram til. Tettstedet er for øvrig det største i kommunen det ligger i.