Disse er foreslått som skjønnsmedlemmer i retten

Lista over interessenter da skjønnsmedlemmer til retten skulle velges, var ikke lang.

Lars Borten som sitter for Melhuslista i Melhus kommunestyre, er en av dem valgt som forslag til skjønnsmedlem. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Melhus kommunestyre var bedt om å foreslå skjønnsmedlemmer til et utvalg som er felles for tingretter, jordskifteretter og lagmannsretten.