Råkjørte med elbil

Mannen kjørte i 146 km/t på E6 i Melhus.

Trondheim tinghus.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Sør-Trøndelag tingrett har dømt en mann i 20-årene fra Melhus til samfunnsstraff etter for høy hastighet på E6 Melhus. I domspapirene kommer det fram at retten var i "særdeles sterk tvil" om mannen skulle få samfunnsstraff og ikke fengselsstraff, siden hastigheten var så høy og Høyesterett har uttalt i en annen sak der hastigheten var 142 km/t i 90-sone, så måtte det påregnes ubetinget fengselsstraff.