Aktiv pensjonistdame:

- Det gir meg så mye tilbake

Astrid Aunøien fra Rognes liker å omgås folk og kjenner derfor at det er så givende, det hun holder på med.

Avdelingsleder Jorun Marie Svardal takker initiavtakerne Astrid Aunøien, nærmest t.h. og Randi Røskaft Hovin for arbeidet de har gjort for å utvide verandaen som hun leder. 

Nyheter

Hun bekrefter at hun er en dame som ikke kjenner ordet nei så godt, og legger til at har hun sagt ja, da vil hun gjøre ferdig det oppdraget hun har tatt på seg.