Dårlig marked for plastgjenvinning

Innsamlet plast hos ReMidt blir ikke brent, men ReMidt opplever lite lønnsomhet i slik innsamling.

Arkivansvarlig/saksbehandler Mona Pedersen hos ReMidt IKS kaster plastemballasje i plastsekken bedriften har stående på kjøkkenet.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

- Markedet for gjenvining av plast er i liten grad i Norge, sier Erik Prytz Reitan, teamleder kommunikasjon hos det interkommunale renovasjonsselskapet ReMidt som Melhus og Midtre Gauldal er en del av.