Mangler det ikke en k her?

Språkrådet forklarer hvorfor stavemåten for populært utfartsområde må endres.

Pågangen til friluftsområdet kan være stor, og grunneieren har opprettet en ekstra parkeringsplass.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

I det siste har stedsnavnet Sjetnmyra dukket opp i kommunale sakspapirer, og en leser etterlyser stavemåte Skjetnemarka om utfartsområdet i Melhus. Mannen viser til at det alltid har hett Skjetnemarka. Området brukes av mange melhusbygger spesielt om vinteren, og det foreligger planer om et større skianlegg. Det er også skytteranlegg i området.