Karantene for besøkende som har vært på utenlandsferie

Midtre Gauldal sier nei til besøkende som har vært på utenlandstur, og til besøkende som vil ta med pasienter på tur.

Soknedal bo- og dagsenter er ett av flere tjenesetilbud innen eldreomsorgen.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Midtre Gauldal kommune tillater ikke at folk som har vært på utenlandsreise kan kome på besøk på sykehjem før 10 dager etter hjemkomst. Dette gjelder også til land utenom Norden som ikke er omfattet av karanteneplikt. Det kommer fram av ei melding på kommunens nettside.