Riksantikvaren sier nei til nye planer for eneboliger ved bygdeborgen på Våttån

Men Riksantikvaren vil gjerne møte kommunen for å diskutere saken.
Nyheter

Riksantikvaren mener at boligområdet «B_ F 4» vil være skjemmende for bygdeborgen på Våttan. På oppdrag fra Gauldal Utvikling KF har Multiconsult derfor forsøkt å løse hvordan man kan bygge cirka 130 eneboliger i området ved bygdeborgen, uten at kulturminnet blir vesentlig forringet.