Skifter ut vannmålere i Melhus

Nyheter

Vannledningsnettet i Melhus har store lekkasjer, og kommunen taper penger på at vann lekker ut før det kommer fram til abonnentene. Én av årsakene er at kommunen må betale til Trondheim for vanninnkjøpet fra det sendes ut fra Metrovann-anlegget. Ifølge en orientering til Melhus formannskap, kan lekkasjer avdekkes ved at det lyttes til vannrøret. En undersøkelse kommuneadministrasjonen har gjort, viser at det på en kort strekning på Lundamo kunne påvisses lekkasje.

Melhus kommunestyre har vedtatt å bevilge 7,5 millioner kroner til utskifting av vannmålere for å få bedre oversikt over lekkasjeproblemene og for å fange opp gratispassasjerer. Investeringene må innbyggerne betale gjennom vann- og kloakkavgifta. Kommunestyret har bedt om at en oversikt over om det ble noen inntjening, skal legges fram for utvalg for teknikk og miljø innen 2 1/2 år.