For få menn i barnehagene

Nyheter

I tertialrapporten slår rådmannen fast at det er få mannlige ansatte i barnehagene i Melhus. Rapporten ble lagt fram for Melhus kommunestyre 23. juni. Andelen mannlige ansatte er 5,9 prosent, og det er lavere enn i 2018 og 2019. Målet er ifølge Melhus kommune 12 prosent - noe som tilsvarer at hver åttende ansatt i barnehagene er mann.

- Det er for få aktuelle stillinger og for få mannlige søkere. Nye tiltak i 2020 vurderes, skriver rådmannen i tertialrapporten.

I rapporten kommer det fram at alle pedagogiske ledere har godkjent utdanning, og at andelen faglærte utgjorde 82,4 prosent i 2019. Nesten halvparten av de ansatte er barnehagelærere.


Gir seg med toppidrett - fikk ny jobb i barnehage

Thomas Ekren (25) har vært en av våre fremste idrettsutøvere. Nå gir han seg på toppnivå i en alder av 25 år.