- Vi sitter ikke inne og venter på at noe skal skje

Stasjonssjefen forklarer hvorfor det er så få åpningsdager på lensmannskontorene.
Nyheter

- Vi sitter ikke inne og og venter på at noe skal skje, og vi kan ikke bruke ressurser på å vente på om noen skal ha et ærend på lensmannskontoret, sier stasjonssjef Elisabeth Eldegard Eriksen i Gauldal politistasjonsdistrikt/stasjon sør.