Ingen nye smittetilfeller og færre spør om koronaviruset

Melhus har hatt bare tre tilfeller av bekreftet smitte av covid-19.

Enhetsleder Monica Brækken.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

Etter at Melhus kommune la ned luftveisklikken og koronateamet, er det ikke lenger daglige statusrapporteringer når det gjalder antall testede.

- Når det gjelder antall testede, har vi dessverre ikke daglige rapporter som tidligere. Testing foregår nå på legekontor eller ved test-team i Trondheim. Vi vil få tall etter hvert men ingen statusoppdatering så lenge vi ikke har smitteutbrudd, opplyser enhetsleder Monica Brækken ved enheten arbeid, psykisk helse og rus.


 

10 i Gauldalen

Den siste oppdateringa på Melhus kommunes side var pr. 25. juni, og den viste at det var 445 testede i Melhus. Antall bekreftet smittet med covid-19 var tre. Melhus har lavt smittetall, og de tre tilfellene ble påvist tidlig i koronatida. Midtre Gauldal har ifølge Folkehelseinstituttets (FHI) oversikt, sju smittetilfeller.

- Vi har ikke hatt nye smittetilfeller og har derfor heller ingen smittesporing/karantene som følge av covid-19, forklarer Brækken.


Klager på strenge sykehjem: - Skal ikke oppleves som fengsel

Pårørende reagerer på restriksjoner under besøk på Buen omsorgssenter, mens Melhus kommune viser til at koronaepidemien ikke er over.


Færre spørsmål nå

Kommunen bistår dem som har spørsmål om covid-19, og spørsmål kan også komme fra dem som driver næring og skal iverksette smitteverntiltak.

- Vi har hatt en del spørsmål både fra bedrifter og enkeltpersoner tidligere. Nå i sommer opplever vi at det har vært færre henvendelser. Det er gode informasjonskilder på nett og vi viser til FHI sine sider, forteller Brækken.

Myndighetene har åpnet grensene for innreisende fra en del land, og kommunene forbereder seg på at det kommer turister fra utlandet. Fylkesmennene har på oppfordring fra Helsedirektoratet, sendt ut brev til kommunene om at det kan komme turister og andre tilreisende fra land i Europa fra 15. juli. Kommunene oppfordres i brevet til å informere tilreisende om smittevernråd, hvor de kan testes for dette koronaviruset samt regler for karantene og isolasjon.


Har fått koronastøtte til lokalt næringsliv

Melhus kommune skal fordele over en million kroner til næringslivet, og trenger søkere.Få hjelp med din koronarammede privatøkonomi

Husk, gjelden sover aldri, har aldri ferie, men arbeider 24/7 og det 365 dager i året, og det er lite trolig at problemet går over av seg selv.Deler ut så mye i korona-støtte til næringslivet

Midtre Gauldal kommunene skal fordele midler til lokalt næringsliv for å blant annet bidra til økt aktivitet.