Protest mot vei til nytt boligfelt

Beboere i Lykkjvegen og Bortsvegen på Ler mener veiplanene for et boligfelt går på trafikksikkerheten løs.

Ragnar Moan, Anders Mellingen, Margot Bjørseth og Tore Stensås mener de ulike veialternativene ikke er godt nok utredet for det nye boligfeltet, som skal anlegges på platået bak dem.  Foto: Gunn Heidi Nakrem

Nyheter

- Ingen av oss er imot boligfeltet. Men vi er betenkt over veien som skal gå dit, sier Anders Mellingen fra Velforeningen for Lykkjvegen og Bortsvegen.